cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10 ngày 09/06/2000 của Quốc Hội (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 22/2000/QH10
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 09-06-2000
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2001
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2011
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 5113 ngày (14 năm 3 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: