cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
26/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại
 • 4836
 • 227

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

08-03-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

34/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại
 • 2594
 • 107

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

23-03-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

66/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 4599
 • 141

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

05-11-2014
TAND cấp huyện

66/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 4468
 • 127

Đòi lại tài sản

05-11-2014
TAND cấp huyện

86/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 3246
 • 66

Tranh chấp hợp đồng mua bán, thuê nhà

20-01-2015
TAND cấp huyện


25/2014/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại
 • 1827
 • 25

Tranh chấp hợp đồng mua bán cám

08-08-2014
TAND cấp tỉnh