cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ Hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

 • Số hiệu văn bản: 134/2016/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 01-09-2016
 • Ngày có hiệu lực: 01-09-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 25-04-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2878 ngày (7 năm 10 tháng 23 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ Hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)