cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ Hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

 • Số hiệu văn bản: 134/2016/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 01-09-2016
 • Ngày có hiệu lực: 01-09-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 25-04-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2875 ngày (7 năm 10 tháng 20 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: