cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ Sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liểu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương

 • Số hiệu văn bản: 77/2016/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 01-07-2016
 • Ngày có hiệu lực: 01-07-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 25-11-2017
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 15-01-2018
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 3: 22-03-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2850 ngày (7 năm 9 tháng 25 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: