cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ Hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 • Số hiệu văn bản: 11/2016/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 03-02-2016
 • Ngày có hiệu lực: 01-04-2016
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-02-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1781 ngày (4 năm 10 tháng 21 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-02-2021
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ Hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)