cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ Hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 • Số hiệu văn bản: 11/2016/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 03-02-2016
 • Ngày có hiệu lực: 01-04-2016
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-02-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1781 ngày (4 năm 10 tháng 21 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-02-2021
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: