cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Hướng dẫn Luật tài nguyên nước

 • Số hiệu văn bản: 201/2013/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 27-11-2013
 • Ngày có hiệu lực: 01-02-2014
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-09-2017
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 10-01-2022
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3685 ngày (10 năm 1 tháng 5 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: