cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Hướng dẫn Luật tài nguyên nước

 • Số hiệu văn bản: 201/2013/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 27-11-2013
 • Ngày có hiệu lực: 01-02-2014
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-09-2017
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 10-01-2022
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3682 ngày (10 năm 1 tháng 2 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Hướng dẫn Luật tài nguyên nước
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)