cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ Về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

 • Số hiệu văn bản: 151/2013/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 01-11-2013
 • Ngày có hiệu lực: 20-12-2013
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 25-12-2017
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 25-12-2017
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3806 ngày (10 năm 5 tháng 6 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
24/2017/KDTM-ST: Tranh chấp kết quả đấu thầu Sơ thẩm Kinh doanh thương mại
 • 2042
 • 74

Tranh chấp hợp đồng thi công

25-09-2017
TAND cấp huyện

Ngày 24/11/2015, OCS có Công văn số 338/CV-OCS về việc BĐ_MPC không công nhận kết quả đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần du lịch An Giang và sẽ hoàn trả lại các khoản tiền đã nhận cho các nhà đầu tư mà không đưa ra bất kỳ lý do tại sao. BĐ_MPC hiện nay đã hoàn trả cho ông NĐ_Nguyễn Ngọc Hưng số tiền 45.344.202.000 đồng. Ông NĐ_Nguyễn Ngọc Hưng khẳng định ông trúng đầu giá là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật và Quy chế đấu giá do OCS ban hành. BĐ_MPC không công nhận kết quả đấu giá là gây thiệt hại cho ông