cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ Về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

 • Số hiệu văn bản: 151/2013/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 01-11-2013
 • Ngày có hiệu lực: 20-12-2013
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 25-12-2017
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3806 ngày (10 năm 5 tháng 6 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: