cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ Về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

 • Số hiệu văn bản: 151/2013/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 01-11-2013
 • Ngày có hiệu lực: 20-12-2013
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 25-12-2017
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3806 ngày (10 năm 5 tháng 6 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ Về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)