cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013 của Chính phủ Hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 102/2013/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 05-09-2013
 • Ngày có hiệu lực: 01-11-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-04-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 882 ngày (2 năm 5 tháng 2 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-04-2016
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: