cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ Hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (13)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)