cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ Hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương

 • Số hiệu văn bản: 49/2013/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 14-05-2013
 • Ngày có hiệu lực: 01-07-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-02-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2772 ngày (7 năm 7 tháng 7 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-02-2021
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: