cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 47/2010/NĐ-CP ngày 06/05/2010 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 47/2010/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 06-05-2010
 • Ngày có hiệu lực: 25-06-2010
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 10-10-2013
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1203 ngày (3 năm 3 tháng 18 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 10-10-2013
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: