cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 47/2010/NĐ-CP ngày 06/05/2010 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 47/2010/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 06-05-2010
 • Ngày có hiệu lực: 25-06-2010
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 10-10-2013
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1203 ngày (3 năm 3 tháng 18 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 10-10-2013
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 47/2010/NĐ-CP ngày 06/05/2010 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)