cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
25/2014/HC-ST Sơ thẩm Hành chính
 • 720
 • 19

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

30-12-2014
TAND cấp huyện

Năm 1970 bà NĐ_Lâm có đăng ký mua căn nhà phố chợ B8 với diện tích đất 120 m2, diện tích xây dựng 164 m2 tại Trung tâm thương mãi TĐ – Chợ Mới. Năm 1975 bộ đội tiếp quản khu Chợ Mới, mượn tạm các dãy phố lầu để làm công tác tiếp quản chính quyền. Sau đó toàn bộ khu Trung tâm thương mãi TĐ được giao cho nhà máy cơ khí A74 quản lý sử dụng nhưng bà NĐ_Lâm và các hộ dân đã mua các căn nhà phố chợ hợp pháp vẫn không được nhà máy cơ khí A74 bồi hoàn. Đến năm 2008, căn hộ B8 của bà NĐ_Lâm bị ảnh hưởng một phần bởi dự án xây dựng đường nối Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài. Ngày 02/5/2013, bà NĐ_Lâm nhận được Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của BĐ_UBND quận TĐ về việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ trong dự án xây dựng đường nối Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài với nội dung chi trả tiền bồi thường hỗ trợ 84 m2 đất và 164 m2 nhà, vật kiến trúc, công trình phụ nằm trong ranh giải tỏa cho bà với tổng số tiền 788.444.000 đồng.


10/2015/HCST: Khiếu kiện quyết định hành chính về thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Sơ thẩm Hành chính
 • 2037
 • 59

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

16-07-2015
TAND cấp huyện

Ngày 13 tháng 01 năm 2015, ông NĐ_Trần Văn Phúc có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân Quận X, yêu cầu Tòa tuyên hủy Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014 và Quyết định số 1064/QĐ-UBND-BT ngày 11 tháng 6 năm 2014 của BĐ_Uỷ ban nhân dân Quận X vì cho rằng các quyết định này không đúng pháp luật. Theo ông NĐ_Phúc: Ông và vợ là bà LQ_Phạm Thị Việt Hà mua căn nhà số 18, khu phố 5, phường TTN, Quận X, Thành phố HCM, diện tích đất 320,5m2, thuộc thửa 415-1, tờ bản đồ số 5 (sơ đồ nền), xác định tại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 16889/2001 do Uỷ ban nhân dân Thành phố HCM cấp ngày 20 tháng 8 năm 2001 cho ông Từ Quốc Hùng và bà Nguyễn Thị Diệu Phương và ông NĐ_Phúc đã đăng ký thay đổi chủ sử dụng xong. Ngày 23 tháng 4 năm 2014, BĐ_Uỷ ban nhân dân Quận X ban hành Quyết định số 545/QĐ-UBND thu hồi Giấy chứng nhận số 16889/2001 với lý do đất nằm hoàn toàn trong khu vực đã được công bố thuộc phạm vi bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đồng thời, Ủy ban nhân dân Quận X đã căn cứ vào Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014 để ban hành Quyết định số 1064/QĐ-UBND-BT ngày 11 tháng 6 năm 2014 về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi thu hồi đất trong dự án Depot Tham Lương, trên cơ sở tính lại diện tích đất ở 200m2 là không đúng pháp luật. Tại phiên toà, ông NĐ_Trần Văn Phúc vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.


10/2015/HCST: Khiếu kiện quyết định hành chính về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Sơ thẩm Hành chính
 • 940
 • 9

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng

16-07-2015
TAND cấp huyện

Ngày 13 tháng 01 năm 2015, ông NĐ_Trần Văn Phúc có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân Quận X, yêu cầu Tòa tuyên hủy Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014 và Quyết định số 1064/QĐ-UBND-BT ngày 11 tháng 6 năm 2014 của BĐ_Uỷ ban nhân dân Quận X vì cho rằng các quyết định này không đúng pháp luật. Theo ông NĐ_Phúc: Ông và vợ là bà LQ_Phạm Thị Việt Hà mua căn nhà số 18, khu phố 5, phường TTN, Quận X, Thành phố HCM, diện tích đất 320,5m2, thuộc thửa 415-1, tờ bản đồ số 5 (sơ đồ nền), xác định tại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 16889/2001 do Uỷ ban nhân dân Thành phố HCM cấp ngày 20 tháng 8 năm 2001 cho ông Từ Quốc Hùng và bà Nguyễn Thị Diệu Phương và ông NĐ_Phúc đã đăng ký thay đổi chủ sử dụng xong. Ngày 23 tháng 4 năm 2014, BĐ_Uỷ ban nhân dân Quận X ban hành Quyết định số 545/QĐ-UBND thu hồi Giấy chứng nhận số 16889/2001 với lý do đất nằm hoàn toàn trong khu vực đã được công bố thuộc phạm vi bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đồng thời, Ủy ban nhân dân Quận X đã căn cứ vào Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014 để ban hành Quyết định số 1064/QĐ-UBND-BT ngày 11 tháng 6 năm 2014 về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi thu hồi đất trong dự án Depot Tham Lương, trên cơ sở tính lại diện tích đất ở 200m2 là không đúng pháp luật. Tại phiên toà, ông NĐ_Trần Văn Phúc vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.


17/2015/HCST: Khởi kiện quyết định hành chính về thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Sơ thẩm Hành chính
 • 3662
 • 92

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

18-09-2015
TAND cấp huyện

Ngày 04 tháng 7 năm 2011, bà NĐ_Tăng Thị Lệ Thư có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân Quận X, yêu cầu Tòa tuyên hủy Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2010 vì cho rằng quyết định này tuyên thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 3765 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của bà là không đúng. Đây là phần đất bà Huỳnh Thị Ngọc được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 3765 ngày 17 tháng 6 năm 2003, diện tích đất ở được công nhận là 1.512,7m2. Sau đó, bà Ngọc chuyển nhượng cho bà NĐ_Thư theo hợp đồng số 022644/HĐ-MBN ngày 18 tháng 7 năm 2003 và bà NĐ_Thư đã đăng ký thay đổi chủ sử dụng. Đồng thời, bà NĐ_Thư cũng yêu cầu Tòa tuyên hủy Quyết định số 2009/QĐ-UBND-BT ngày 01 tháng 10 năm 2010 về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi thu hồi đất, khi tính lại diện tích đất bồi thường trên diện tích đất đã thu hồi theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2010. Tòa án nhân dân Quận X đã thụ lý yêu cầu khởi kiện của bà NĐ_Thư bằng vụ án hành chính thụ lý số 18/2012/TLST-HC ngày 20 tháng 6 năm 2012. Trong quá trình giải quyết vụ án tại tòa, Ủy ban nhân dân Quận X đã ban hành Quyết định số 2626/QĐ-UBND-BT ngày 26 tháng 9 năm 2012 để thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 2009/QĐ-UBND-BT ngày 01 tháng 10 năm 2010


17/2015/HCST: Khiếu kiện quyết định hành chính về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Sơ thẩm Hành chính
 • 566
 • 11

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

18-09-2015
TAND cấp huyện

Ngày 04 tháng 7 năm 2011, bà NĐ_Tăng Thị Lệ Thư có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân Quận X, yêu cầu Tòa tuyên hủy Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2010 vì cho rằng quyết định này tuyên thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 3765 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của bà là không đúng. Đây là phần đất bà Huỳnh Thị Ngọc được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 3765 ngày 17 tháng 6 năm 2003, diện tích đất ở được công nhận là 1.512,7m2. Sau đó, bà Ngọc chuyển nhượng cho bà NĐ_Thư theo hợp đồng số 022644/HĐ-MBN ngày 18 tháng 7 năm 2003 và bà NĐ_Thư đã đăng ký thay đổi chủ sử dụng. Đồng thời, bà NĐ_Thư cũng yêu cầu Tòa tuyên hủy Quyết định số 2009/QĐ-UBND-BT ngày 01 tháng 10 năm 2010 về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi thu hồi đất, khi tính lại diện tích đất bồi thường trên diện tích đất đã thu hồi theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2010. Tòa án nhân dân Quận X đã thụ lý yêu cầu khởi kiện của bà NĐ_Thư bằng vụ án hành chính thụ lý số 18/2012/TLST-HC ngày 20 tháng 6 năm 2012.


25/2015/HC-ST: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Sơ thẩm Hành chính
 • 536
 • 7

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

13-08-2015
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện ngày 12 tháng 8 năm 2014 và lời trình bày của người khởi kiện bà NĐ_Bùi Thị Trâm: Ngày 22/3/2013 BĐ_Uỷ ban nhân dân quận TĐ ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trong dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ Nút giao thông TĐ (Trạm 2) đến ranh tỉnh BD, nội dung chi trả, bồi thường cho hộ bà NĐ_Bùi Thị Trâm có tài sản bị thu hồi giải tỏa tại địa chỉ: 106/47 Khu phố 6, phường LT, quận TĐ, Thành phố HCM với tổng số tiền 2.020.516.438 đồng. Diện tích đất bị thu hồi là 249,5 m2 và các tài sản gắn liền.


25/2015/HC-ST: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Sơ thẩm Hành chính
 • 518
 • 13

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

27-08-2015
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện ngày 12 tháng 8 năm 2014 và lời trình bày của người khởi kiện bà NĐ_Bùi Thị Trâm: Ngày 22/3/2013 BĐ_Uỷ ban nhân dân quận TĐ ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trong dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ Nút giao thông TĐ (Trạm 2) đến ranh tỉnh BD, nội dung chi trả, bồi thường cho hộ bà NĐ_Bùi Thị Trâm có tài sản bị thu hồi giải tỏa tại địa chỉ: 106/47 Khu phố 6, phường LT, quận TĐ, Thành phố HCM với tổng số tiền 2.020.516.438 đồng. Diện tích đất bị thu hồi là 249,5 m2 và các tài sản gắn liền.