cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ Hướng dẫn Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin

 • Số hiệu văn bản: 71/2007/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 03-05-2007
 • Ngày có hiệu lực: 08-06-2007
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2014
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 6193 ngày (16 năm 11 tháng 23 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ Hướng dẫn Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)