cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ Hướng dẫn Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin

 • Số hiệu văn bản: 71/2007/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 03-05-2007
 • Ngày có hiệu lực: 08-06-2007
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2014
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 6227 ngày (17 năm 22 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: