cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề (Văn bản hết hiệu lực)

  • Số hiệu văn bản: 139/2006/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 20-11-2006
  • Ngày có hiệu lực: 11-01-2007
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày hết hiệu lực: 00/00/0000
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)