cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề (Văn bản hết hiệu lực)

  • Số hiệu văn bản: 139/2006/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 20-11-2006
  • Ngày có hiệu lực: 11-01-2007
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày hết hiệu lực: 00/00/0000
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: