cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 141/2005/NĐ-CP ngày 11/11/2005 của Chính phủ Về việc quản lý lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài

  • Số hiệu văn bản: 141/2005/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 11-11-2005
  • Ngày có hiệu lực: 10-12-2005
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 6797 ngày (18 năm 7 tháng 17 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: