cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 141/2005/NĐ-CP ngày 11/11/2005 của Chính phủ Về việc quản lý lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài

  • Số hiệu văn bản: 141/2005/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 11-11-2005
  • Ngày có hiệu lực: 10-12-2005
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 6655 ngày (18 năm 2 tháng 25 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 141/2005/NĐ-CP ngày 11/11/2005 của Chính phủ Về việc quản lý lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)