cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ Về phát triển và quản lý chợ (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 02/2003/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 14-01-2003
  • Ngày có hiệu lực: 15-03-2003
  • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-02-2010
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: