cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ Về phát triển và quản lý chợ (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 02/2003/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 14-01-2003
  • Ngày có hiệu lực: 15-03-2003
  • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-02-2010
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ Về phát triển và quản lý chợ (Tình trạng hiệu lực không xác định)
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)