cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001 của Chính phủ Hướng dẫn Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 02/2001/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 09-01-2001
 • Ngày có hiệu lực: 24-01-2001
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 11-01-2007
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2178 ngày (5 năm 11 tháng 23 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 11-01-2007
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001 của Chính phủ Hướng dẫn Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)