cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001 của Chính phủ Hướng dẫn Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 02/2001/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 09-01-2001
 • Ngày có hiệu lực: 24-01-2001
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 11-01-2007
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2178 ngày (5 năm 11 tháng 23 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 11-01-2007
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: