cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001 của Chính phủ Hướng dẫn Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 02/2001/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 09-01-2001
 • Ngày có hiệu lực: 24-01-2001
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 11-01-2007
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2178 ngày (5 năm 11 tháng 23 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 11-01-2007
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
954/2016/LĐ-ST: Tranh chấp yêu cầu bồi thường chi phí đào tạo Sơ thẩm Lao động
 • 2084
 • 47

Tranh chấp lao động về bồi thường chi phí đào tạo

04-08-2016
TAND cấp huyện

Nay ông yêu cầu bà BĐ_Tiên phải có trách nhiệm trả ngay cho Bệnh viện số tiền là 231.113.139 đồng ngay khi án có hiệu lực pháp luật và tiếp tục duy trì biện pháp khẩn cấp tạm thời để đảm bảo việc thi hành án.


2263/2016/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và bồi thường chi phí đào tạo Sơ thẩm Lao động
 • 4076
 • 79

Tranh chấp lao động về bồi thường chi phí đào tạo

10-11-2016
TAND cấp huyện

Tại phiên tòa đại diện của bị đơn và luật sư cũng xác nhận việc này và không cung cấp được các tài liệu chứng cứ chứng minh cho lý do nghỉ việc của ông BĐ_Hải là đúng pháp luật. Đại diện ủy quyền của bị đơn và luật sư đồng ý với yêu cầu bồi thường số tiền 2.150.000 đồng do đơn phương chấp dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nên có cơ sở để hội đồng xét xử chấp nhận