cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 41-CP ngày 06/07/1995 của Chính phủ Hướng dẫn Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 41-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 06-07-1995
 • Ngày có hiệu lực: 06-07-1995
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 16-05-2003
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-03-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 7178 ngày (19 năm 8 tháng 3 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-03-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: