cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 41-CP ngày 06/07/1995 của Chính phủ Hướng dẫn Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 41-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 06-07-1995
 • Ngày có hiệu lực: 06-07-1995
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 16-05-2003
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-03-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 7178 ngày (19 năm 8 tháng 3 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-03-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 41-CP ngày 06/07/1995 của Chính phủ Hướng dẫn Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)