cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị quyết số 32/2004/QH11 ngày 15/06/2004 của Quốc hội Về việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 32/2004/QH11
 • Loại văn bản: Nghị quyết
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 15-06-2004
 • Ngày có hiệu lực: 24-06-2004
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Ngày hết hiệu lực: 00/00/0000
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
147/2008/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại
 • 1726
 • 21

Tranh chấp hợp đồng mua bán điện

29-09-2008
TAND cấp tỉnh

2178/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại
 • 1828
 • 12

Tranh chấp hợp đồng mua bán các sản phẩm nhôm

12-04-2007
TAND cấp tỉnh

816/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại
 • 1881
 • 18

Tranh chấp hợp đồng mua bán bánh tráng

23-05-2007
TAND cấp tỉnh

408/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại
 • 2764
 • 60

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

07-03-2007
TAND cấp tỉnh

2100/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại
 • 2684
 • 60

Tranh chấp hợp đồng gia công lắp đặt thang máy

22-11-2007
TAND cấp tỉnh


47/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại
 • 925
 • 14

Tranh chấp hợp đồng cung cấp, lắp đặt nhà thép tiền chế

18-04-2007
TAND cấp tỉnh