cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị cấp nước tự động
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 1924/2007/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 15-10-2007
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ