cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ Về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 71/2005/QĐ-TTg
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày ban hành: 05-04-2005
 • Ngày có hiệu lực: 25-04-2005
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 19-02-2008
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-09-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3781 ngày (10 năm 4 tháng 11 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-09-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ Về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (4)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)