cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ Về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 71/2005/QĐ-TTg
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày ban hành: 05-04-2005
 • Ngày có hiệu lực: 25-04-2005
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 19-02-2008
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-09-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3781 ngày (10 năm 4 tháng 11 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-09-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: