cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Chỉ thị số 01/CT-UB ngày 10/01/1986 Cấm uống rượu trong giờ làm việc, ngăn chặn nạn say rượu trong nhân dân, cấm sản xuất và bán rượu trái phép ở thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 01/CT-UB
 • Loại văn bản: Chỉ thị
 • Cơ quan ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngày ban hành: 10-01-1986
 • Ngày có hiệu lực: 10-01-1986
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 31-10-2001
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 5773 ngày (15 năm 9 tháng 28 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 31-10-2001
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Chỉ thị số 01/CT-UB ngày 10/01/1986 Cấm uống rượu trong giờ làm việc, ngăn chặn nạn say rượu trong nhân dân, cấm sản xuất và bán rượu trái phép ở thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)