cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Chỉ thị số 01/CT-UB ngày 10/01/1986 Cấm uống rượu trong giờ làm việc, ngăn chặn nạn say rượu trong nhân dân, cấm sản xuất và bán rượu trái phép ở thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 01/CT-UB
 • Loại văn bản: Chỉ thị
 • Cơ quan ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngày ban hành: 10-01-1986
 • Ngày có hiệu lực: 10-01-1986
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 31-10-2001
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 5773 ngày (15 năm 9 tháng 28 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 31-10-2001
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: