cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 45/2016/TT-BYT ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 • Số hiệu văn bản: 45/2016/TT-BYT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
 • Ngày ban hành: 20-12-2016
 • Ngày có hiệu lực: 06-02-2017
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 21-05-2018
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 01-07-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2722 ngày (7 năm 5 tháng 17 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: