cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế

 • Số hiệu văn bản: 166/2013/TT-BTC
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành: 15-11-2013
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2014
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 27-01-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2583 ngày (7 năm 28 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 27-01-2021
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: