cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế

 • Số hiệu văn bản: 166/2013/TT-BTC
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành: 15-11-2013
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2014
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 05-12-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2530 ngày (6 năm 11 tháng 10 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 05-12-2020
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)