cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 22/2013/TT-BQP ngày 11/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trong Quân đội (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 22/2013/TT-BQP
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng
 • Ngày ban hành: 11-03-2013
 • Ngày có hiệu lực: 25-04-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 04-04-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2170 ngày (5 năm 11 tháng 15 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 04-04-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư số 22/2013/TT-BQP ngày 11/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trong Quân đội (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)