cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 22/2013/TT-BQP ngày 11/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trong Quân đội (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 22/2013/TT-BQP
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng
 • Ngày ban hành: 11-03-2013
 • Ngày có hiệu lực: 25-04-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 04-04-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2170 ngày (5 năm 11 tháng 15 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 04-04-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: