cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 01/2012/TT-BTC ngày 03/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất, nhập khẩu phải kiểm dịch (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 01/2012/TT-BTC
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành: 03-01-2012
 • Ngày có hiệu lực: 15-02-2012
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-11-2013
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 625 ngày (1 năm 8 tháng 20 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-11-2013
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư số 01/2012/TT-BTC ngày 03/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất, nhập khẩu phải kiểm dịch (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)