cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 63/2011/TT-BGTVT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Ngày ban hành: 22-12-2011
 • Ngày có hiệu lực: 05-02-2012
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-02-2017
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1823 ngày (4 năm 12 tháng 3 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-02-2017
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)