cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc Hội

  • Số hiệu văn bản: 72/2020/QH14
  • Loại văn bản: Luật
  • Cơ quan ban hành: Quốc hội
  • Ngày ban hành: 17-11-2020
  • Ngày có hiệu lực: 01-01-2022
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc Hội
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)