cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 1389/QĐ-UBND-HC ngày 11/09/2021 của tỉnh Đồng Tháp về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030

  • Số hiệu văn bản: 1389/QĐ-UBND-HC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Tỉnh Đồng Tháp
  • Ngày ban hành: 11-09-2021
  • Ngày có hiệu lực: 11-09-2021
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 991 ngày (2 năm 8 tháng 21 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Quyết định số 1389/QĐ-UBND-HC ngày 11/09/2021 của tỉnh Đồng Tháp về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)