cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 1389/QĐ-UBND-HC ngày 11/09/2021 của tỉnh Đồng Tháp về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030

  • Số hiệu văn bản: 1389/QĐ-UBND-HC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Tỉnh Đồng Tháp
  • Ngày ban hành: 11-09-2021
  • Ngày có hiệu lực: 11-09-2021
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1035 ngày (2 năm 10 tháng 5 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: