cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Xây dựng

  • Số hiệu văn bản: 1391/QĐ-BXD
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Bộ trưởng Bộ Xây dựng
  • Ngày ban hành: 24-12-2021
  • Ngày có hiệu lực: 24-12-2021
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 911 ngày (2 năm 6 tháng 1 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Xây dựng
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)