cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Xây dựng

  • Số hiệu văn bản: 1391/QĐ-BXD
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Bộ trưởng Bộ Xây dựng
  • Ngày ban hành: 24-12-2021
  • Ngày có hiệu lực: 24-12-2021
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 908 ngày (2 năm 5 tháng 28 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: