cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 15445/BTC-TCHQ ngày 11/11/2013 Xử lý vướng mắc điều 36, 46 Thông tư 128/2013/TT-BTC (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 15445/BTC-TCHQ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  • Ngày ban hành: 11-11-2013
  • Ngày có hiệu lực: 11-11-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: